Tańsze pożyczki

Polacy nie boją się pożyczać pieniędzy nie tylko w bankach, ale również w firmach pożyczkowych. Nic dziwnego, prawo nie tylko coraz lepiej chroni pożyczkobiorcę, ale również może on liczyć coraz częściej na dodatkowe przywileje od pożyczkodawców.

Jeszcze kilkanaście lat temu rynek pożyczek pozabankowych kojarzył się głównie z ofertą dla osób w trudnej sytuacji finansowej i zadłużonych. To jednak już przeszłość. Dziś sektor pożyczkowy został poddany wielu regulacjom (np. tzw. ustawa antylichwiarska), a firmy pożyczkowe wypracowały dodatkowo własne standardy i powołały własne, branżowe stowarzyszenia. Wszystko po to, aby zbudować zaufanie klientów do branży i móc skutecznie konkurować z bankami. W rezultacie BIK wyliczył, że już 1,2 mln Polaków skorzystało przynajmniej raz w życiu z pożyczki pozabankowej. W 2018 roku 571 tys. naszych rodaków spłacało taką pożyczkę, a łączna kwota zobowiązań na rynku pożyczkowym przekroczyła wartość 5,2 mld zł.

-Nieprzypadkowo firmy pożyczkowe odpowiadają już za co najmniej 10% rynku finansowania w Polsce, jak podaje Biuro Informacji Kredytowej. Pozabankowi pożyczkodawcy cieszą się bowiem coraz większym zaufaniem, dbają o wysoką jakość obsługi klienta, a oferowane pożyczki są coraz tańsze – zauważa przedstawiciel marki hapipożyczki. – W rezultacie klienci wolą coraz częściej pożyczyć szybko pieniądze przez Internet, niż stać w kolejkach w banku i mierzyć się ze skomplikowanymi formalnościami. Nie bez znaczenia jest również to, że pożyczkobiorcy mogą liczyć na wiele przywilejów, które zachęcają do zaciągania pożyczek i czynią je bezpieczniejszymi – podkreśla ekspert hapipożyczki.

Można wycofać się z pożyczki

Największym przywilejem pożyczkodawcy jest to, że może on wycofać się z podpisanej umowy o pożyczkę. Co więcej, nie trzeba podawać powodu takiej decyzji i nie trzeba nic za to płacić. Takie prawo daje nam Ustaw z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, a dokładnie art. 53 ust. 1 tej ustawy. Należy jednak pamiętać, że na odstąpienie od pożyczki jest tylko 14 dni od momentu zawarcia umowy.

Aby skorzystać z możliwości odstąpienia od umowy, należy wypełnić specjalny druk (wzór dołączany do umowy) i przekazać go pożyczkodawcy. Można to zrobić osobiście lub przesłać druk pocztą. W przypadku ostatniej opcji najlepiej zrobić to listem poleconym, aby mieć potwierdzenie. W odstąpieniu od pożyczki muszą znaleźć się zarówno dane pożyczkobiorcy, jak i pożyczkodawcy oraz numer umowy pożyczkowej i dane na temat pożyczki.

Możliwość odstąpienia od umowy o pożyczkę to doskonałe rozwiązanie, gdy decyzja o zadłużeniu się została podjęta zbyt pochopnie lub znaleziona została atrakcyjniejsza oferta pożyczki.

Szybsza spłata to ograniczenie kosztów

Kolejny ważny przywilej, jaki ma każdy pożyczkobiorca, to możliwość odzyskania części kosztów poniesionych z tytułu zaciągnięcia pożyczki. W jaki sposób można skorzystać z tego przywileju? Wystarczy spłacić przed terminem swoje zobowiązanie. Przy czym, im szybciej zostaną zwrócone pieniądze pożyczkodawcy, tym większą kwotę z tytułu kosztów pożyczkowych mamy szansę odzyskać. Wynika to z faktu, że firma pożyczkowa wylicza wysokość zwrotu w zależności od okresu, o jaki została skrócona spłata. Taki przywilej wynika znowu z Ustawy o kredycie konsumenckim, gdzie zapisano: „w przypadku spłaty całości kredytu przed terminem określonym w umowie, całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą”.

Tańsze pożyczki dla solidnych klientów

Przywileje dla pożyczkobiorców mogą jednak wynikać nie tylko z zapisów prawnych i z Ustawy o kredycie konsumenckim. Nie wolno zapominać, że szybki rozwój branży pożyczkowej, o czym wspomnieliśmy na początku artykułu, to także coraz większa konkurencja. Z tego powodu niektóre firmy pożyczkowe decydują się na specjalne traktowanie klientów i dają im dodatkowe przywileje. Dotyczy to szczególnie stałych klientów i solidnych pożyczkobiorców. Takie osoby mogą liczyć na przykład na niższe oprocentowanie pożyczek, na szybkie rozpatrzenie wniosku o pożyczkę, na błyskawiczne przelanie pieniędzy z pożyczki, wakacje od spłaty, wybranie dogodnego terminu spłaty itp.

Darmowe pożyczki dla nowych klientów

Coraz więcej firm pożyczkowych daje także specjalne przywileje nowym klientom. Najpowszechniejsze rozwiązanie to darmowe pożyczki. To oznacza, że klient oddaje dokładnie tyle pieniędzy, ile pożyczył i nie ponosi żadnych kosztów czy opłat. Należy jednak pamiętać, że konieczna jest wtedy terminowa spłata zobowiązania. W przeciwnym przypadku pożyczkodawca naliczy koszty pożyczki i potraktuje ją jako ofertę standardową.

Pożyczka może być skutecznym wsparciem w przejściowych kłopotach finansowych lub gdy pojawią się nagłe, niezaplanowane wydatki. Należy jednak zadłużać się z głową i pamiętać o przywilejach, jakie czekają na pożyczkobiorców.