Kancelaria oddłużeniowa – jak to działa?

by nachwilke on

Z każdym rokiem wzrasta w Polsce liczba osób zadłużonych, które potrzebują pomocy. Wpadnięcie w spiralę zadłużenia i pętlę chwilówek bywa kłopotliwe. Wyjść z takich historii nie jest łatwo, dlatego na rynku zaczęły pojawiać się specjalne podmioty zajmujące się pomocą w wychodzeniu z długów. Kancelarie oddłużeniowe, bo o nich mowa, cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Jak działa i czym jest kancelaria oddłużeniowa opisujemy poniżej.

Czym jest i jak działa Kancelaria oddłużeniowa?

Właściwie, aby opisać czym jest kancelaria oddłużeniowa należałoby posłużyć się sformułowaniem czym jest w ogóle oddłużanie. Według prawników z Kancelarii Anty – Dług oddłużanie jest to proces, polegający na działaniach faktycznych i prawnych, którego celem jest całkowite anulowanie długu albo jego znaczące obniżenie. Bardzo często kancelaria oddłużeniowa bywa nazywana przez osoby zadłużone pojęciem antychwilówka czy antywindykacja. W rzeczywistości kancelaria oddłużeniowa zajmuje się kompleksowym oddłużaniem. Całość czynności pomocowych świadczona jest na różnych etapach spraw i obejmuje w szczególności:

  • postępowanie przedsądowe (zazwyczaj negocjacje i próby dojścia do porozumienia z wierzycielem),
  • postepowanie sądowe (jako działanie zmierzające do całkowitego albo częściowego zredukowania długu poprzez działania sądowe),
  • postępowanie egzekucyjne (zmierza ono do umorzenia egzekucji i uwolnienie dłużnika z rąk komornika).

Każdy z etapów postępowania może dotyczyć różnych wierzycieli oraz różnych roszczeń. Mogą to być zarówno wierzytelności wynikające z niezapłaconych kredytów czy pożyczek, ale także z długów wynikających z niezapłaconych czynszów czy czesnego za naukę w szkole. Szczególnie jednak interesująca jest kwestia dotycząca umarzania albo znacznej redukcji zadłużeń w firmach pożyczkowych, czyli potocznie antychwilówka.

Czym jest antychwilówka?

Jak wspomnieliśmy wyżej, kancelaria oddłużeniowa ma za zadanie prowadzić szeroko zakrojone działania w celu uzyskania korzystnego dla klienta działania w postaci całkowitego umorzenia zobowiązania albo jego znaczącej redukcji. Jak jednak działa antychwilówka?
Zadaniem prawnika działającego w segmencie oddłużania chwilówek jest takie prowadzenie sprawy, aby klient uzyskał maksymalne korzyści. W zależności od momentu na jakim znajduje się sprawa możliwe jest wdrożenie różnych metod oddłużania przy zastosowaniu różnych taktyk.
Jeśli sprawa znajduje się na etapie przedsądowym, kancelaria oddłużeniowa powinna nawiązać kontakt z chwilówką i ustalić dokładnie saldo zadłużenia. Jak twierdzą ponadto prawnicy z Kancelarii Anty – Dług należy zawsze żądać, aby firma pożyczkowa wskazała w jaki sposób naliczyła żądane zadłużenie.

Antychwilówka i sprawa sądowa o zapłatę długu.

Jeśli w sprawie nie da się dojść do porozumienia to zazwyczaj firma pożyczkowa składa pozew. Antychwilówka, jako kancelaria oddłużeniowa, powinna reprezentować klienta na całym etapie postepowania sądowego. To bardzo ważne, ponieważ druga strona niemal zawsze reprezentowana jest przez fachowca w osobie adwokata albo radcy prawnego. Dlatego pozwany konsument również dla równości broni powinien posiadać należycie wyszkolonego i doświadczonego prawnika do swojej dyspozycji.
Istnieje wiele metod sądowego anulowania długów z chwilówek albo ich znacznego obniżania. Specjaliści z Kancelarii Anty – Dług znają się na rzeczy i takich procesów w pozytywnym skutkiem dla klienta przeprowadzili już setki. Jak widać sąd może być świetnym miejscem do rozpoczęcia nowego, finansowego życia.

Masz dług u komornika? Antychwilówka może Ci pomóc.

Możliwe jest, że Twoja sprawa trafi do komornika. Jednak, jeśli dowiedziałeś się o sprawie sądowej dopiero od komornika to nie panikuj. Antychwilówka jest w stanie wyciągnąć Cię z kłopotów . Musisz tylko pamiętać, że czas działa na twoją niekorzyść. Musisz działać szybko.
Kancelaria oddłużeniowa po przeanalizowaniu Twojej sprawy powinna jak najszybciej podjąć interwencję. Koniecznym stanie się złożenie wniosku do sądu oraz d komornika. Prawnicy z Kancelarii Anty – Dług przestrzegają jednak przed samodzielnym działaniem. Łatwo tutaj popełnić błędy, które mogą niestety drogo kosztować. Dlatego lepiej zawsze korzystać z profesjonalnych punktów pomocy, jak chociażby przytoczona wyżej kancelaria oddłużeniowa.
Poniżej namiary do Kancelarii Anty – Dług:
Tel: 884 652 886
Mail: kontakt@anty-dlug.pl

Written by: nachwilke

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *